24 ต.ค. 2023 เวลา 03:46 • ความคิดเห็น
อะไร จะเกิด มันก็ต้องเกิดค่ะ
เราไม่ควรกังวล ให้ความสุขในวันนี้ มันหมดไป
เราทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วผลมันจะดีในวันข้างหน้า
ส่วนเรื่องเศรษฐกิจ อยู่ที่การวางแผน และการบริหารเงินของเราเองค่ะ ผลกระทบจากเศรษฐกิจภาพรวมจะมีน้อยถ้าเราวางแผน และบริหารได้ดี
โฆษณา