24 ต.ค. 2023 เวลา 05:54 • ความคิดเห็น
เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย เป็นเรื่อง เดียวกัน
มีผล ต่อกัน เพราะ ดอกเป็นคือ เครื่องมือหนึ่ง ในการ ควบคุมเงินเฟ้อ
แต่ เงินเฟ้อ เกิดจากผู้บริโภค นำเข้าส่งออก และ การผลิต
หนี้ เป็นผล ส่วนหนึ่งจาก ดอกเบี้ย
แต่การสร้างหนี้ เป็นเรื่องส่วนบุคคล
ด้านธุรกิจ ดอกเบี้ย มีผล พอสมควร ร่วมถึง ค่าเงิน กับบางธุรกิจ
เด็กเกิดน้อย ไม่เกี่ยวกับ เรื่องใดใด ที่พอจะ มีส่วน
โครงสร้างประชากร
นโยบายรัฐบาลส่วนหนึ่ง
ค่านิยมช่วงนั้น ๆ
นึกถึง รุ่นพ่อแม่ เรา มีลูกเยอะ ๆ มาปัจจุบัน การไม่มีลูก เป็นเรื่องที่รับกันได้
สมัยก่อน เรียนจบ มีครอบครัว มีลูก เป็นคำถามยอดฮิต ปัจจุบัน เป็นคำถามยอด สอใส่เกือก
แต่เรื่อง หนี้ เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย มีส่วนต่อการ ตัดสินใจ แต่คงไม่ใช้ กับทุกคน คนมีรายได้ดีๆ คงไม่ได้คิดมาก ขนาดนั้น
โฆษณา