25 ต.ค. 2023 เวลา 06:20 • ความคิดเห็น
ความพยายามที่จะเจริญรุ่งเรืองที่วัดกันที่ตัวเลข วัตถุ ทรัพย์สิน เงินทองที่จะต้องเพิ่มขึ้น
ความพยายามที่จะสร้างกลไก เช่น ทุน อัตราดอกเบี้ย รูปแบบการศึกษาที่จะสร้างมนุษย์ให้มาอยู่ในกลไก ฯลฯ ที่จะมุ่งสร้างตัวเลขให้ได้ตามความเชื่อ
มนุษย์กลายเป็นแค่กลไกหนึ่งของความเจริญรุ่งเรืองในแบบนี้ ที่จะต้องปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ความเจริญรุ่งเรืองแบบนี้เติบโตขึ้น โดยวัดกันที่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นของทรัพย์สินเงินทอง
ความสุขที่เป็นเป้าหมายของมนุษย์ถูกผูกกับความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุเป็นหลัก ความเชื่อที่ถูกสอนลงในจิตใจมนุษย์ว่ามนุษย์จะมีความสุขก็ต้องมีวัตถุให้มาก
แทนที่มนุษย์จะมีความสุขให้ง่ายๆ ไม่ลำบากนัก กลายเป็นความยากลำบากบีบคั้นกว่าจะได้มาซึ่งความสุข ที่มันก็ไม่มีวันเพียงพอเสียที
นี่แหละคือสิ่งที่ฝังในความรู้สึกนึกคิดของคนส่วนใหญ่มาช้านาน
ในเมื่อระบบที่เป็นนั้นไม่ได้เป็นเพื่อความสุขที่เป็นเป้าหมายของมนุษย์โดยตรง มนุษย์จึงต้องปรับตัวเองเพื่อความหวังว่าจะได้มาซึ่งความสุขที่ง่ายขึ้น การปรับความคิดความอ่านของตัวเองจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น การทำงานให้น้อยลง พักผ่อนให้มากขึ้น การไม่แต่งงาน แม้แต่การมีลูกให้น้อยลง หรือไม่มีลูกเลย ก็คงเป็นผลลัพธ์ของความพยายามที่จะมีความสุขได้มากขึ้นในระบบที่เป็นอยู่นี้
4
โฆษณา