25 ต.ค. 2023 เวลา 16:04 • ความคิดเห็น
เพิ่มให้อีกอย่างก่อนหน้ามีการคาดการณ์ว่าจะมีโรคระบาดหน้าร้อนเพิ่มขึ้นเพราะปัญหาภูมิอากาศ อย่างไข้เลือดออก ก็เริมแล้วด้ว่ย แต่ประชาชนทั่วไปยังไม่รู้เรื่องราชการการก็ไม่น่าจะหวังได้
โฆษณา