7 พ.ย. 2023 เวลา 01:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

จากระบบดาวร้านอาหารมิชลินสู่ระบบกุญแจโรงแรมมิชลิน

มิชลินไกด์ที่มีชื่อเสียงในการจัดประเภทร้านอาหารด้วยระบบดาว จะเริ่มจัดประเภทโรงแรมด้วยระบบกุญแจนับตั้งแต่ปี 2567 Mrs. Gwendal Poullennec ผู้บริหารมิชลินไกด์แจ้งว่าจะมีการจัดงานเปิดตัวรายชื่อโรงแรมที่จะได้รับสัญลักษณ์กุญแจจากมิชลินในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่พักได้รวดเร็วมากขึ้น
จากการศึกษาโดยบริษัทมิชลินพบว่านักท่องเที่ยวใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมงในการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวและเลือกที่พัก เนื่องจากในปัจจุบันมีแหล่งข้อมูลเป็นจำนวนมาก มีแพล็ตฟอร์มสำหรับการจองที่พักที่หลากหลาย นอกจากนี้ระบบตราสัญลักษณ์ดังกล่าวจะช่วยให้เกิดมาตรฐานโรงแรมที่พักในระดับนานาชาติ เช่นเดียวกับระบบดาวที่ช่วยให้ผู้บริโภคทราบถึงมาตรฐานของร้านอาหารต่าง ๆ
มิชลินไกด์ได้ใช้เวลาร่วม 4 ปีในการพัฒนาแนวคิดดังกล่าวร่วมมือกับ Tablet Hotel ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรงแรมหรู และ โรงแรมบูทีคมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยในรายชื่อโรงแรมที่จะเปิดตัวในช่วงต้นปี 2567 ประกอบไปด้วยโรงแรมประมาณ 5,300 แห่ง จาก 120 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจะเป็นมาตรฐานตั้งต้นให้กับโรงแรมที่ต้องการเข้าร่วมรับคัดเลือกให้ได้รับตรากุญแจในรุ่นถัด ๆ ไป
โดยระบบการคัดเลือกจะใช้ระบบเดียวกันกับร้านอาหารดาวมิชลิน กล่าวคือ จะมีผู้ตรวจจากมิชลินเข้าพักโดยไม่เปิดเผยตัว จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลประสบการณ์เข้าพักของลูกค้า และนำผลเข้าหารือกับคณะกรรมการของมิชลินไกด์ก่อนตัดสินมอบตรากุญแจ ทั้งนี้ผู้ตรวจโรงแรมจากมิชลินสามารถเป็นได้ ทั้งชายหญิง ตั้งแต่หนุ่มสาววัยเริ่มทำงานแต่งตัวตามสบาย ไปจนถึงนักธุรกิจในชุดทางการ และผู้ตรวจปัจจุบันมีความหลากหลายด้านสัญชาติจาก 25 ประเทศ และเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรม
ทั้งนี้เกณฑ์จะไม่ได้อิงกับระบบดาวของโรงแรมที่ใช้อยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบันเนื่องจาก เกณฑ์จำนวนดาวของโรงแรมมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ นอกจากนี้จะยังไม่อิงกับแบรนด์ เครือข่าย และตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ มีมาอยู่ก่อนหน้า แต่จะใช้เกณฑ์ในด้านการบริหารจัดการ การเป็นส่วนหนึ่งของละแวกที่โรงแรมตั้งอยู่ ความโดดเด่น สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน คุณภาพในการต้อนรับและบริการ ตลอดจนความเหมาะสมของราคากับบริการที่นำเสนอ
‘MICHELIN Key’ ตราสัญลักษณ์พิเศษ
ความเห็น สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส
ระบบตรากุญแจที่มิชลินนำเสนอ จะเป็นการสร้างมาตรฐานการจัดประเภทโรงแรมในระดับนานาชาติในรูปแบบใหม่โดยอาศัยชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญของมิชลินไกด์ ตลอดไปจนถึงฐานลูกค้าของมิชลินไกด์ ระบบดังกล่าวจะผลักดันให้โรงแรมต่าง ๆ ที่ต้องการได้รับตราพัฒนาสถานที่และบริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่มิชลินไกด์ตั้งขึ้น ซึ่งหนึ่งในเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาได้รวมไปถึงการออกแบบตกแต่งภายใน
ซึ่งไทยมีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในกลุ่มสินค้าดังกล่าว หากผู้ประกอบการไทยได้ร่วมมือกับโรงแรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโรงแรมให้ได้รับตรากุญแจแล้ว นอกจากจะเป็นผลดีต่อยอดการส่งออกสินค้าและบริการออกแบบตกแต่งภายในของไทยแล้ว โรงแรมเหล่านั้นยังจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและบริการของไทยด้วย
Reference : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส
โฆษณา