ข้อคิดที่สะท้อนวิกฤตอันยิ่งใหญ่จากหนังสือ Upheaval การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ของ Jared Diamond

ขอยกข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ Upheaval : Turning point for nations in crisisi (การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ : จุดเปลี่ยนสำหรับนานาประเทศท่ามกลางภาวะวิกฤต) โดย นักเขียนรางวัลพูลิตเซอร์อย่าง Jared Diamond แปลโดย อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ และสัญญา นาวายุทธ สำนักพิมพ์ยิปซี
หนังสือเล่าถึงจุดเปลี่ยนที่เกิดจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง การทหาร หลากหลายประเทศ ที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ ซึ่งได้ถอดบทเรียน แล้วนำมาสู่การวิเคราะห์วิกฤตการณ์ครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้น
ปัญหาเหล่านั้น ได้แก่
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
2. การร่อยหรอของทรัพยากร
3. ความเหลื่อมล้ำ
ส่วนหนึ่งในหนังสือเขียนไว้ถึงปัญหาเหล่านี้ซึ่งเปรียบเทียบกับวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่พึ่งผ่านไปให้เห็นอย่างชัดเจนและน่าตกใจ ที่ผู้เขียน เขียนไว้ว่า...
โรคโควิดฆ่าเหยื่ออย่างรวดเร็วและสังเกตได้ง่าย หากคุณตายเพราะโควิด จะไม่มีใครกังขาว่าคุณตายเพราะโควิดจริงหรือเปล่า คุณจะเสียชีวิตภายในไม่กี่สัปดาห์หลังจากติดเชื้อ...
ในทางตรงกันข้าม "การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ", "การร่อยหรอของทรัพยากร" และ "ความเหลื่อมล้ำ" ค่อยๆ ฆ่าเราอย่างช้าๆ และสังเกตได้ยาก...
ที่จริงไม่มีทางที่ผู้รอดชีวิตสักคนเดียวจะเชื่อมโยงสาเหตุการตายกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การร่อยหรอของทรัพยากร หรือความเหลื่อมล้ำด้วยซ้ำ แต่ทั้งสามสิ่งนี้ คือภยันตรายใหญ่ที่เรากำลังเผชิญหน้า ไม่ใช่โรคโควิด
ก็น่าคิดนะครับว่า ทุกวันนี้ได้มีการคำนึงถึงปัญหาเหล่านี้อย่างจริงๆ จังๆ บ้างหรือไม่ หรือเราจะยังคงใช้ชีวิตกันต่อไป จนถึงวันที่ปัญหามาจ่ออยู่ตรงหน้า ถึงได้รู้ว่ามีปัญหานั้นอยู่ หรือจริงๆ แล้ว ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว และค่อยๆ กัดกินโลกเราไปแล้วก็เป็นได้
  • 2
โฆษณา