8 พ.ย. 2023 เวลา 01:28 • หนังสือ

สรุปหนังสือ 50 Marketing Frameworks มองการตลาดภาพใหญ่ ให้ธุรกิจไปถูกทิศ ภายใน 3 นาที

เมื่อเศรษฐกิจและเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การทำการตลาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน และการตลาดที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
50
เขียนโดยจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์
11
นายกสมาคมมาร์เทค แอสโซซิเอชั่น
4
ผู้เขียนหนังสือ Marketing Technology Trend 2022 ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการตลาดให้บริษัทชั้นนำ ประสบการณ์ในด้านการตลาดดิจิทัล ในภาคเอกชน มากกว่า 20 ปี โดยเฉพาะในการสร้างแบรนด์และแคมเปญ มีความรู้และเข้าใจทั้งในด้านการจัดการ Infrastructure และ Modern Cloud เช่น CRM และ Marketing Automation, Advertising Technology และเครื่องมือ Business Intelligence Tools
6
Marketing Framework คือกรอบการตลาด แนวคิด ปรัชญาหรือชุดความคิด ที่เป็นดั่งเข็มทิศในโลกแห่งธุรกิจที่ช่วยให้การทำธุรกิจมีทิศทางในการทำการตลาดอย่างถูกต้องและถูกทาง ทำให้เกิดรายได้และผลกำไร เมื่อธุรกิจมีทิศทาง กลุ่มลูกค้าก็จะจงรักภักดีและซื้อสินค้าของเราซ้ำแล้วซ้ำเล่า
เฟรมเวิร์คแต่ละประเภทล้วนมีจุดเด่นจุดด้อยไม่เหมือนกัน การเรียกใช้เฟรมเวิร์คที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจวางแผนและดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีโอกาสจะประสบความสำเร็จมากขึ้น
Jittipong Loespradit
การตลาด คือ การนำสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาดเพื่อให้เกิดการรับรู้ ครอบคลุมไปจนถึงในด้านการวางกลยุทธ์ บริหารตารางงาน การเลือกใช้เครื่องมือ และการเก็บข้อมูล เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งแยกได้เป็น 3 รูปแบบคือ
 • 1.
  แยกตามช่องทางการตลาด (Marketing Channels)
 • 2.
  แยกตามกรวยการตลาด (Marketing Funnels)
 • 3.
  แยกตามจุดประสงค์การทำการตลาด (Objectives)
Chapter 1 50 Marketing Frameworks เข็มทิศที่เวิร์คมากสำหรับนักการตลาด
Chapter 2 แบ่งประเภทการทำการตลาดในหลากหลายรูปแบบ
Chapter 3 แบ่ง Marketing Frameworks ตามประเภทการตลาด
Chapter 4 Business Frameworks เข็มทิศการทำธุรกิจให้เติบโต
Chapter 5 Product Strategy Frameworks เข็มทิศการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์
Chapter 6 Branding Frameworks เข็มทิศการสร้างตราสินค้า
Chapter 7 Digital Marketing Frameworks เข็มทิศการทำการตลาดดิจิทัลให้มีระบบ
Chapter 8 Marketing Channels Frameworks เข็มทิศการดูแลช่องทางการสื่อสารการตลาด
Chapter 9 Technology & Data Frameworks เข็มทิศการใช้เครื่องมือและข้อมูลเพื่อการตลาด
Chapter 10 CRM Frameworks เข็มทิศเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน
Chapter 11 การประยุกต์ใช้ Frameworks ให้เหมาะสม
วันนี้ NEO Academy จึงขอยกเฟรมเวิร์คทั้ง 50 ประเภทมาแบ่งแยกหมวดหมู่ออกเป็นทั้งหมด 8 หมวดตามลำดับตัวอักษรเพื่อง่ายแก่การเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ให้ถูกวิธี
 • Branding Frameworks
 • Business Frameworks
 • CRM Frameworks
 • Digital Marketing Frameworks
 • Marketing Channels Frameworks
 • Marketing Frameworks
 • Product Strategy Frameworks
 • Technology & Data Frameworks
โดยการจะใช้ให้ได้ผลดีนั้นจำเป็นต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและต้องเข้าใจข้อดี รวมไปถึงประโยชน์ของแต่ละเฟรมเวิร์คที่จะพาไปสู่เป้าหมาย
Branding Frameworks ปั้นแบรนด์ให้ติดหูคนทั่วไป
สร้างความรับรู้และการจดจำแบรนด์เพื่อให้แบรนด์เข้าไปนั่งอยู่ในใจลูกค้า
1. Brand Essence Framework - การสร้างจิตวิญญาณและเป็น DNA ของธุรกิจคุณ ที่ถูกถ่ายทอดสู่ลูกค้าของคุณผ่านการสื่อสารหลากหลายช่องทางและสื่อในรูปแบบต่างๆ ด้วยการหาแก่นของแบรนด์ทั้ง 8 มุมมองให้เจอโดยรูปแบบวงล้อ
วงใน (4 ตัว)
 • Target Audience
 • Emotional Characteristics
 • Rational Characteristics
 • Identity and Communication
วงนอก (8 ตัว)
 • Brand Attributes
 • Brand Benefits
 • Brand Personality
 • Brand Positioning
 • Brand Vision & Objective
 • Name & Symbols
 • Value Proposition
 • Organizational Culture
4
ภาพจาก medium.com/@gmiecznikowski
2. Brand Key Framework - ช่วยวางแผนให้ครอบคลุมทุกแง่มุมของการสร้างแบรนด์ ตั้งแต่การระบุกลุ่มเป้าหมายไปจนถึงการพัฒนาข้อความ ตำแหน่งในการแข่งขัน และอื่นๆ การมีกรอบการทำงานนี้ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สร้างสรรค์และสื่อสารประสบการณ์แบรนด์ที่เป็นหนึ่งเดียวอย่างเป้นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกจุดสัมผัส ผ่านรูปแบบรูกุญแจมีทั้งหมด 9 ขั้นตอนดังนี้
 • Root Strength
 • Competitive Environment
 • Target
 • Insight
 • Benefits
 • Discriminator
 • Reasons To Believe
 • Values, Beliefs, Personality
 • Essence
ภาพ Brand Canvas Framework โดย The Ignition Framework
3. Brand Canvas Framework - เป็นการดัดแปลง Business Model Canvas (BMC) ที่พัฒนาโดย Alexander Osterwalder และ Yves Pigneur เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ในการกำหนดและสื่อสารแนวคิดของแบรนด์ ผ่านการกรอกข้อมูลแต่ละส่วนลงตามช่องที่แบ่งเอาไว้ 14 ช่องแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลักคือ
Story
 • Name
 • Positioning statement
 • Promise
 • Personality
 • Personas
 • Storyboard
Symbols
 • Logo
 • Color Palette
 • Typography
 • Imagery
Strategy
 • Awareness
 • Sale
 • Delivery
 • Post-Delivery or Use
ภาพโดย Lemonlight
4. Element of Video Marketing Framework - ร้อยเรื่องราว เล่าเรื่องเพื่อสร้างภาพจำผ่านวิดีโอ โดยมีองค์ประกอบหลักที่สำคัญผ่านวงกลม 4 วงที่ซ้อนทับกัน
6
 • Characters
 • Conflict
 • Quest
 • Resolution
รู้จักการใช้เครื่องมือและหลักการสร้างแบรนด์กับ Mini MBA หลักสูตร Branding & Communication Management
4
Business Frameworks วางหมุดหมายธุรกิจชัดเจน ช่วยเสริมกลยุทธ์
5. 4Ps Marketing Mix
 • 1.
  Product
 • 2.
  Price
 • 3.
  Place
 • 4.
  Promotion
6. 7Ps Marketing Mix - เพิ่มเสริมมาจาก 4P เพื่อให้ส่วนผสมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
5. People
6. Process
7. Physical Evidence
7. BMC (Business Model Canvas) - หลักการสร้างแผนธุรกิจและวิเคราะห์โมเดลทางธุรกิจสามารถใช้ได้ตั้งแต่บริษัท Startup ที่พึ่งก่อตั้งไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ผ่าน 9 ช่อง
 • Customer Segments
 • Value Propositions
 • Channels
 • Customer relationships
 • Revenue Streams
 • Key Resources
 • Key Activities
 • Key Partners
 • Cost Structure
10
ภาพโดย Marc K Peter
8. Digital Transformation Action Fields - องค์กรปรับตัวได้ผ่านการใช้ 6 ขั้นตอนตามนี้
 • Strategy
 • Organization
 • Culture
 • Technology
 • Customer
 • People
ภาพโดย Slidesalad
9. Revenue Model Frameworks - ช่องทางในการสร้างรายได้ให้ธุรกิจ ผ่าน 5 คำถามที่ต้องตอบให้ได้ว่า
 • Who pays?
 • What is paid?
 • What is paid for?
 • How is payment made?
 • How much is paid?
7
10. The Value Proposition Canvas - คุณค่าที่ส่งมอบให้กับลูกค้า VPC คือเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการของคุณให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า หรือสามารถแก้ปัญหาของลูกค้าให้ได้ตรงจุด เพื่อสร้างคุณค่าที่เหนือกว่าคู่แข่งผ่าน 1 วงกลม 1 สี่เหลี่ยม
Customer Segment (วงกลม)
 • Customer Jobs
 • Gains
 • Pains
Value Proposition (สี่เหลี่ยม)
 • Products & Services
 • Gain Creators
 • Pain Relievers
รู้จักการใช้เครื่องมือและหลักการสร้างแบรนด์กับ Mini MBA หลักสูตร Business Management in Digital Era
3
CRM Frameworks
11. Account-based Marketing - ABM คือกลยุทธ์การตลาดรูปแบบหนึ่งที่เจาะจงลูกค้าเป็นราย Account (เช่นเป็นบริษัท องค์กร หรือหน่วยงาน) และเจาะจงการทำการตลาดเฉพาะธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องที่สุดและมีมูลค่าสูง
 • Identify High-Value Target
 • Gather Lead Insights
 • Stakeholder Mapping
 • Sales & Marketing Collaboration
 • Personalization & Tailor Made
 • Technology slack
12. CRM Sales Pipeline
13. Customer Service
14. Demand Waterfall
15. Loyalty Program
2
Digital Marketing Frameworks
16. 7'D's of Managing Digital Marketing
17. A10 Marketing
18. HBR Marketing Strategy
19. M3 The Modern
20. Marketing Tactics Layers
21. RACE Model
22. SOSTAC Marketing
2
รู้จักการใช้เครื่องมือและหลักการสร้างแบรนด์กับ Mini MBA หลักสูตร Digital Marketing Management
Marketing Channels Frameworks สื่อสารตรงใจกลุ่มเป้าหมาย
23. AIDA Model
24. Affiliate
25. Content Marketing Matrix
26. Digital Advertising
27. Inbound
28. Influencer Marketing Flywheel
29. Mobile App Marketing
30. PESO
31. SEO Framework
32. Social Media Strategy
33. User-Generated Content
16
Marketing Frameworks ช่วยธุรกิจเติบโตแบบยั่งยืนและราบรื่น
34. Ansoff Matrix
35. BCG Matrix Model
36. Mosaic B2B Market Research Framework
37. PESTEL Analysis
38. Porter's Five Forces
39. The Pragmatic Framework
Product Strategy Frameworks ทำสินค้าให้คนอยากซื้อซ้ำ
40. 1 Page Product Strategy Framework
41. Customer Development Framework
42. Design Thinking Framework
43. General Integrated Product Development Process Model
44. The Innovation Idea Funnel
Technology & Data Frameworks อัปยอดขายด้วยดาต้า
45. Customer Data Platform (CDP) Framework
46. Customer Lifetime Value Framework
47. Data Visualization Canvas
48. Marketing Mix & Data Management Framework
49. Marketing Technology Selection Framework
50. Social Listening Framework
5
ผลงานหนังสือก่อนหน้า The Age of Chief Marketing Technologist เขียนโดยจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์
โฆษณา