13 พ.ย. 2023 เวลา 09:50
หนึ่งในปัญหาของระบบราชการไทย คือ การเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา และไม่โต้แย้ง นั่นเป็นเพราะโครงสร้างดังกล่าวไม่มีการให้รางวัล และการปกป้องผู้ที่ทำถูก แต่สามารถที่จะถูกลงโทษ ย้าย แขวนได้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายบริหารงา... อ่านต่อ
9
โฆษณา