บ้านปิ่นเกล้า

แผนธุรกิจฟาสต์ฟู้ดจากอาหารทะเล (2550)

จากตลาดอาหารในประเทศไทยกว่า 1 แสนล้านบาท ฟาสต์ฟู้ดถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมาก เหตุผลที่เลือกฟาสต์ฟู้ดคือ มีคนศึกษามาก หาข้อมูลง่าย อีกทั้งเป็นอาหารที่ทำง่าย (Easy to cook) ใช้ทักษะการประกอบอาหารพื้นฐาน
ข้อดีคือ มีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเคเอฟซีและแมคโดนัลด์ มีการวางแผนภาษีเป็นอย่างดี แต่นั่นแหละคือ ข้อเสีย...
หมายเหตุ
หาอ่านได้ที่โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ของคณะบัญชี ม.หอการค้าไทย
  • 1
โฆษณา