บ้านปิ่นเกล้า

โครงการธุรกิจอาหารว่างสำหรับคนนอนดึก (2562)

จากตลาดอาหารกว่า 1 แสนล้านบาท อาหารว่างถือเป็นส่วนสำคัญ เหตุผลที่เลือกคือ มีคนเคยศึกษา หาข้อมูลง่าย อีกทั้งเป็นอาหารที่ทำง่าย (Easy to cook) ใช้ทักษะการประกอบอาหารพื้นฐาน
ข้อดีคือ มีการศึกษาเปรียบเทียบกับอาหารแดกด่วน และพฤติกรรมผู้บริโภคเจนแซด ส่วนข้อเสียคือ มีคู่แข่งสำคัญ 7-11 และแฟมิลี่มาร์ท
หมายเหตุ
สามารถหาอ่านได้ที่โครงการอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารเพื่ออนาคตของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม บางเขน
  • 1
โฆษณา