ชวนมาทำความรู้จักกับ "สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า"

บ้านอีกหลังหนึ่ง ที่คอยปกป้องรักษาพันธุกรรมของสัตว์ป่าไทย
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า มีภารกิจสำคัญต่อการรักษาพันธุกรรม ของสัตว์ป่า ทั้งสัตว์ป่าสายพันธุ์แท้ สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลสัตว์ป่าของกลาง เพื่อการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เป็นการเพิ่มประชากรสัตว์ป่าให้ดำรงเผ่าพันธุ์อยู่คู่ผืนป่าประเทศไทยต่อไป
ปัจจุบันมีสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าที่อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งหมด 23 แห่ง
💚ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสัตว์ป่า ของเราทุกคนได้ ผ่านการสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่า ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า และศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า
ผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน เลขที่บัญชี 980-216-5379 เพื่อให้ทุกชีวิตของสัตว์ป่า มีคุณค่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติของประเทศต่อไป
ที่มา : สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Office, Thailand กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
#สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า #กรมอุทยานแห่งชาติ #สัตว์ป่า #เพาะพันธุ์สัตว์ป่า #วิจัยสัตว์ป่า
  • 5
โฆษณา