ชวนมาทำความรู้จัก “ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า” บ้านบำบัดทุกข์ สร้างสุขให้สัตว์ป่า

ในปัจจุบันสัตว์ป่าได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น การเห็นสัตว์ป่าเติบโตอย่างมีความสุขท่ามกลางธรรมชาติ หรือรับชมผ่านคลิปวิดีโอสัตว์ป่าพลัดหลงที่เจ้าหน้าที่นำมาดูแลที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า
💚 ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า และศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า ผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน เลขที่บัญชี 980-216-5379 เพื่อให้ทุกชีวิตของสัตว์ป่า มีคุณค่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติของประเทศต่อไป
ที่มา : สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Office, Thailand กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
#ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า #กรมอุทยานแห่งชาติ #สัตว์ป่า #ช่วยเหลือสัตว์ป่า #โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่า
  • 3
โฆษณา