💚ลอยกระทงออนไลน์ ลอยทุกข์ ส่งสุขให้สิ่งแวดล้อม

27 พฤศจิกายน 2566 ตรงกับเทศกาลลอยกระทง ซึ่งกระทงจากวัสดุเกือบทุกประเภท อาจกลายเป็นขยะในชั่วข้ามคืนที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ ลอยกระทงปี 2566 นี้เรามาร่วมกับสืบสานประเพณีที่งดงามในแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับแม่น้ำลำคลอง และสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำอีกด้วย
💚กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีช่องทางออนไลน์ในการลอยกระทงมาฝาก “เลือกแบบที่ใช่ ตั้งจิตผ่องใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
💚กระทรวงวัฒนธรรม
เว็บไซต์ https://ecard.m-culture.go.th/
💚กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ https://loykratong-ongang.web.app
#ลอยกระทง #วันลอยกระกระทง #เทศกาลลอยกระทง #ลอยกระทงออนไลน์ #กรมอุทยานแห่งชาติ
  • 2
โฆษณา