เห็นด้วยค่ะ
ยิ่งพอเราอายุมากขึ้น ความมีตัวกู ของกูมันพอกหนา ใครมาเตือนสติ มักไม่ฟัง ถือตัวเองว่าข้าก็แน่
มีพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งที่มักเอาไว้เตือนตัวเราเองเสมอ
" ตนเตือนตนของตนให้พ้นผิด"
"ตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน"
"ตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือน"
"อย่าแชเชือนเตือนต้นให้พ้นภัย"
^^
  • 1
โฆษณา