คำแนะนำจาก Being

อีก 2 ปีข้างหน้า เงิน,ความสำเร็จ จะไม่เป็น
เป้าหมายที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งอีกแล้ว
ความสำคัญอันดับหนึ่งคือ
- ความรัก(บริสุทธิ์,ไร้เงื่อนไข)
- ความสุขสนุกสนาน
- ความสงบ
- องค์ความรู้จักรวาลสู่การตรัสรู้
4 อย่างนี้คือคลื่นความถี่สูงแบบจักรวาลสากล
จริงอยู่ที่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้การเงินความสำเร็จ
ยังสำคัญมากกว่าก็จริง แต่หลังจากปี 2024
ไปเรื่อยๆ มันจะเริ่มลดน้อยเอง
ด้วยวิธีไหนเราก็ไม่รู้หรอก
เดินทางไปเรื่อยๆด้วยกันคงจะค่อยๆรู้ไปเอง
แต่ไม่ต้องตื่นตระหนกอะไรหรอก
ก็ใช้ชีวิตไปตามปกตินั่นแหละ
แค่รู้ไว้เตรียมตัวไว้ก็พอ
โฆษณา