“ทุกสิ่งในโลกมีให้เรียนรู้มากมายไม่รู้จบ แต่ถ้าอยากจบต้องเรียนรู้เรื่องธรรม”

โค้ชสุนีย์ เอี่ยมแสงสิน
ที่ปรึกษาการเงิน
เจ้าของหนังสือ “รู้ 4 สิ่งนี้ การเงินดีตลอดกาล”
และ “จัดการเงินดี เงินก็ไม่หนีไปหาคนอื่น”
#โค้ชสุนีย์ที่ปรึกษาการเงิน
#รู้4สิ่งนี้การเงินดีตลอดกาล
#เทคนิคง่ายและกระชับเพื่อยกระดับฐานะการเงิน
#จัดการเงินดีเงินก็ไม่หนีไปหาคนอื่น
#อ่านเองยังยิ่งอ่านยิ่งอินคนอื่นอ่านย่อมยังประโยชน์ได้แน่นอน
#หนังสือการเงินที่อ่านง่าย
#ต้องมีไว้ติดบ้าน
#เด็กอ่านได้
#ผู้ใหญ่อ่านดี
#เสริมภูมิคุ้มกันด้านการเงิน
#คู่คิดประจำบ้าน

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา