"แสงตะวันลับขอบฟ้า ณ ผาสุดแผ่นดิน" อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม แหล่งที่มีอากาศบริสุทธิ์ของประเทศไทย

สภาพอากาศผาสุดแผ่นดิน อากาศดีและอากาศบริสุทธิ์ เป็นแหล่งโอโซนบริสุทธิ์ของไทย อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในฤดูหนาว กลางวัน 11 - 14 องศาเซลเซียส กลางคืน 8 - 10 องศาเซลเซียส ผาสุดแผ่นดิน มีจุดชมวิว 3 จุด ได้แก่ ชง่อนหิน , ช่องลมเขาพังเหย , ระเบียงโอโซน
ที่มา : อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
บทความ/ภาพโดย : นายประจักษ์ บุญมาจันทร์ (ยักษ์) เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
#กรมอุทยานแห่งชาติ #อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม #ชัยภูมิ #ผาสุดแผ่นดิน
  • 4
โฆษณา