"วิกฤตพม่า" ถ้าคุมไม่อยู่อาจถึงขั้นแยกประเทศ ! กองทัพเพลี่ยงพล้ำ สู้กลุ่มต่อต้านชาติพันธุ์ ระดมทหารนับหมื่น ป้องกันเมืองหลวง
มาร่วมพูดคุยกับ พลโท ดร.พงศกร รอดชมภู อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่... อ่านต่อ
โฆษณา