"วิกฤตพม่า" ถ้าคุมไม่อยู่อาจถึงขั้นแยกประเทศ ! กองทัพเพลี่ยงพล้ำ สู้กลุ่มต่อต้านชาติพันธุ์

"วิกฤตพม่า" ถ้าคุมไม่อยู่อาจถึงขั้นแยกประเทศ ! กองทัพเพลี่ยงพล้ำ สู้กลุ่มต่อต้านชาติพันธุ์ ระดมทหารนับหมื่น ป้องกันเมืองหลวง
มาร่วมพูดคุยกับ พลโท ดร.พงศกร รอดชมภู อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
#พม่า #เมียนม่า #กลุ่มชาติพันธุ์
  • 45
โฆษณา