ความคิดเห็นบนชุมชน
พม่า
  • 64
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 30
    สมาชิก
เมียนมาร์ (พม่า) (Myanmar) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้