เรามักสอนกันว่าต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ แต่ผมคิดว่าในยุคผันผวนแบบนี้ ประวัติศาสตร์ไม่ต้องเรียนรู้ไปไกลถึง 4000 ปี ก่อน หรือ 100 ปี ก่อน เอาแค่เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ 5 ปีที่ผ่านมาก็พอครับ... อ่านต่อ
2
โฆษณา