เรื่องเล่าข้างแบงค์ EP. 106

“นิสัยการเงิน”
“เวลาเราลงทุน หรือ ฝากทรัพย์สิน ไว้กับที่ใด เราเป็นคนที่ปล่อยแล้วปล่อยเลย หรือ เป็นคนคอยสอดส่อง ดูแลทรัพย์สินนั้นด้วยตนเองสม่ำเสมอ?”
มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น เนื่องมาจากสถาบันแห่งหนึ่ง ที่เคยรับฝากทรัพย์สินของเราเอาไว้ ตอนนี้เขาย้ายบ้าน จึงประชาสัมพันธ์ให้พวกเราเข้าไปยืนยันตัวตน และย้ายทรัพย์สินไปไว้ที่บ้านใหม่ของเขา โดยเขาจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่าง
ผู้คนหลายคนเริ่มไปโอนย้ายทรัพย์สินตามที่เขาประชาสัมพันธ์
แต่ก็ยังคงมีหลายคนมองว่า ราคาทรัพย์สินนั้นน้อยนิด ไม่คุ้มเลยกับเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าไป จึงเฉยเมยต่อเหตุการณ์เหล่านี้
แต่พอมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น มีกระแสของการโน้มน้าว จากผู้คนที่เข้าไป รวมทั้งกระแสผู้คนที่หลั่งไหลกันเข้าไป ก็ทำให้หลายคนเปลี่ยนใจ เริ่มไปทำการโอนย้ายทรัพย์สิน
ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ยังคงมีบางส่วนที่ยังคงเฉยเมยต่อเหตุการณ์อีกเช่นเดิม
ไม่ได้มีอะไรผิดไม่ได้มีอะไรถูก แต่แค่อยากแบ่งปันมุมมองของเราต่อการเงิน
เราคิดว่า ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเรา เราจะยังคงทำตามคนกลุ่มไหนกัน???
ทำตามกลุ่มแรก ที่รีบไปโอนย้ายเลย!
หรือกลุ่มสองที่ตอนแรกเฉยเมย แต่พอกระแสไปกันเยอะ ก็เปลี่ยนใจไปตามเขาบ้าง!
หรือกลุ่มสุดท้ายไม่ว่าจะอย่างไร ฉันก็ยังคงไม่ไปทำอะไร?
แต่ถ้าทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ามหาศาลขึ้นมา เราคิดว่า เราจะเป็นคนกลุ่มไหน กลุ่มแรก กลุ่มสอง หรือ กลุ่มสุดท้าย…
จริง ๆ แล้ว เราตัดสินเหตุการณ์การเงินนี้ จากอะไร?
จากราคาเหรอ?
จากการที่มันคือทรัพย์สินเรา?
จากการที่เขาช่วยดูแล เราเลยควรไปจัดการให้เรียบร้อย?
บลา ๆ ๆ
แต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากกระซิบเตือนใจกัน นั่นคือ “นิสัยการเงิน” ของเรา มีโอกาสสูงมาก หรือเกือบทั้งหมดว่า ถ้าเรามักเลือกเป็นคนกลุ่มไหน? เราก็มักจะเป็นคนแบบนี้กับทุก ๆ เหตุการณ์การเงินของเราเอง ระวังกันไว้ด้วย!!!
เรื่องเล่าข้างแบงค์ EP. 106
#เพจโค้ชสุนีย์ที่ปรึกษาการเงิน
#พู่สร้าง@การเงิน
#พู่คือพู่กัน
#สร้างคือสร้างแรงบันดาลใจ
#พู่สร้าง@การเงิน คือแนวคิดว่า หากสุขภาพการเงินดี สุขภาพจิตใจและสุขภาพกาย จะดีตามมา
#ถ้าเรื่องเหล่านี้ได้จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจให้ใครสักคน
ลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตตนให้ดีขึ้น
เมื่อนั้นก็ถือว่าพู่สร้างประสบความสำเร็จแล้ว
#ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา