ความคิดเห็นบนชุมชน
ออมเงิน
  • 611
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 264
    สมาชิก
​​​การออม ​เป็นการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเก็บสะสมไว้สำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ