“1 เทคนิคเป็นหนี้ให้สบายใจ”

“หลายคนเป็นหนี้ เพราะคิดแค่ว่า ไม่มีเงินก้อนใหญ่เพื่อซื้อ จึงขอจ่ายทีละน้อย ผ่อนเป็นงวด ๆ ไป”
จริง ๆ แล้ว การเป็นหนี้ เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยนะ!!!
แต่ครั้งนี้ขอพูดถึงหนี้ ในมุมมองง่าย ๆ ที่หลายคนสงสัย นั่นก็คือ “หนี้ดีหนี้ไม่ดี”
ถ้าเราได้เข้าใจ ความหมายของ “หนี้ดีหนี้ไม่ดี” อาจจะทำให้เราบริหารจัดการหนี้ได้ดีขึ้น
หนี้ดี
คือหนี้ที่เรากู้ยืมมา สามารถนำไปสร้างเงิน ให้มีผลตอบแทน ดอกผล กลับมาผ่อนชำระหนี้เงินต้น
อาทิเช่น กู้หนี้ไปทำธุรกิจ เมื่อเรานำเงินไปลงทุนในธุรกิจ เมื่อธุรกิจมีกำไร เราก็ย่อมมีเงินมาคืนเงินต้น และดอกเบี้ย ส่วนเงินต้นก็ยังคงหมุนเวียนอยู่ในกิจการ ซึ่งกิจการก็ยังคงเป็นของเรา
หรือ กู้หนี้ไปซื้อรถจักรยานยนต์ แล้วนำรถจักรยานยนต์นั้นไปวิ่งรับส่งอาหาร เป็นไรเดอร์ นี่ก็ถือเป็นหนี้ดี เพราะรถจักรยานยนต์คันนี้ สามารถนำไปต่อยอดสร้างเงินกลับคืนมา เพื่อนำมาผ่อนชำระคืนเงินต้น เมื่อผ่อนหมด ที่เหลือก็ยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา
เป็นต้น
ส่วนหนี้ไม่ดี หรือ หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้
คือหนี้ที่เรานำไปใช้จ่าย อุปโภคบริโภค จ่ายค่ารักษาพยาบาล
อาทิเช่น กู้หนี้เพื่อไปซื้อรถจักรยานยนต์ แต่นำไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับส่งลูก และภรรยา เพื่อประหยัดเวลา อันนี้ถึงแม้จะดีมีประโยชน์ แต่ไม่ได้สร้างมูลค่าเงินเพิ่มให้เรา เรายังคงค้องเจียดรายรับปัจจุบัน เพื่อไปจ่ายคืนหนี้ ซึ่งจะทำให้รายรับของเราลดน้อยลง อีกทั้งนานวันเข้า รถจักรยานยนต์ก็มีแต่จะด้อยราคา เสื่อมราคาลงเรื่อย ๆ
หรือ กู้หนี้เพื่อไปซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน เป็นต้น ถึงแม้จะดีมีประโยชน์ สะดวกขึ้น แต่… เราก็ยังคงต้องเจียดรายรับของเรา มาจ่ายคืนหนี้ แน่นอน… รายรับเราก็จะลดน้อยลงไปอีก
เมื่อเรารู้จัก “หนี้ดีหนี้ไม่ดี” เราก็จะรู้ว่า เราจะก่อหนี้ได้อย่างไร และก่อหนี้อย่างระมัดระวังมากขึ้น
หนี้ใดที่ก่อให้เกิดรายรับเพิ่ม เราก็ประมาณการณ์รายรับในอนาคตเอาไว้ กันเงินบางส่วนมาไว้ชำระหนี้
หนี้ใดที่ไม่ก่อให้เกิดรายรับเพิ่ม เราก็ต้องกันรายรับปัจจุบันเอาไว้ เพื่อไว้จ่ายหนี้
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสัดส่วนในการก่อหนี้ของเรา การผ่อนต่อรายรับของเรา ก็ต้องไม่เท่ากัน หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายรับ ควรมีสัดส่สนที่น้อยกว่า เมื่อเทียบกับหนี้ที่ก่อให้เกิดรายรับใหม่
#เทคนิควิธีการเงินดีตลอดกาล EP.71
โค้ชสุนีย์ เอี่ยมแสงสิน
ที่ปรึกษาการเงิน
เจ้าของหนังสือ “รู้ 4 สิ่งนี้ การเงินดีตลอดกาล”
และ “จัดการเงินดี เงินก็ไม่หนีไปหาคนอื่น”
#รู้4สิ่งนี้การเงินดีตลอดกาล
#เทคนิคง่ายและกระชับเพื่อยกระดับฐานะการเงิน
#จัดการเงินดีเงินก็ไม่หนีไปหาคนอื่น
#อ่านเองยังยิ่งอ่านยิ่งอินคนอื่นอ่านยุ่อมยังประโยชน์ได้แน่นอน
#หนังสือการเงินที่อ่านง่าย
#ต้องมีไว้ติดบ้าน
#เด็กอ่านได้
#ผู้ใหญ่อ่านดี
#เสริมภูมิคุ้มกันด้านการเงิน
#คู่คิดประจำบ้าน
  • 1

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา