1 ธ.ค. 2023 เวลา 02:45 • คริปโทเคอร์เรนซี

สรุป Timeline Bitcoin ประวัติศาสตร์ยาวนาน

Bitcoin คือสกุลเงินดิจิตอล หรือ cryptocurrrency สกุลเงินแรกที่ทำงานโดยใช้เทคโนโลยี Blockcain ซึ่งกว่าจะเกิดเทคโนโลยีนี้มีการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีต่าง ๆ เบื้องหลังก่อนที่จะมาเป็น Bitcoin ในยุคปัจจุบัน เรามาสรุป Timeline อันยาวนานมากกว่า 40 ปี จนถึงปัจจุบัน และเรียนรู้พัฒนาการและเหตุการณ์สำคัญจนเป็น bitcoin ที่เรารู้จัดกันในยุคปัจจุบัน
ก่อนอื่นเลยเราต้องเริ่มที่ ปี 1973 ได้เกิดทฤษฎี protocol for packet network intercommunication หรือทฤษฎีการติดต่อไร้สาย โดยCerf and Kahn ซึ่งจะเป็นรากฐานในการกำเนิด Internet
ในปี 1976 ได้เกิดเทคโนโลยี new direction in cryptography คือการเข้าและถอดรหัสข้อมูล เป็นขั้นตอนหนึ่งสำหรับ การรักษาข้อมูลให้มีความลับด้วยการใช้กุญแจ หรือ Key ในการเข้าใช้งาน โดยWhitfield and Martin Hellman
ปี 1978 ได้มีการสร้างแนวคิดเทคโนโลยี RSA Public-Key ขั้นตอนวิธีสำหรับการเข้ารหัสลับแบบกุญแจสาธารณะ (public-key encryption)
ปี 1980 Ralph Merkle ได้พัฒนาเทคโนโลยี protocol for public key สำเร็จและจะกลายเป็นรากฐานในการสร้าง blockchaing ต่อไป
ปี 1981 ได้เกิดจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ผู้ส่ง และนามแฝงดิจิทัลที่ไม่สามารถติดตามได้
ในปี 1982 ได้เกิดหนังสือที่ชื่อ the ethics of liberty ของmurray rothbard ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ที่กล่าวถึงจุดยืนทางการเมืองแบบเสรีนิยม และเป็นแนวคิดสำคัญที่เป็นฐานของการสร้าง bitcoin
ปี 1983 ได้มีงานวิจัยเรื่อง blind signatures for untraceable payment ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับลายเซ็นสำหรับการชำระเงินที่ไม่สามารถติดตามได้ โดยDavid Chaum
ปี 1985 ได้มีการคิดแนวคิดวิธีการ elliptic signatures for untraceable payments ซึ่งเป็นการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งจะเป็นฐานในการสร้างแอปทางการเงินในอนาคตนั้นเอง
ปี 1988 ได้มีแถลงการณ์ในเรื่อง the crypto-anarchist manifesto โดยTimothy C. May ซึ่งกล่าวถึง เทคโนโลยีที่สามารถทำให้การสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มต่าง ๆ โดยไม่ระบุตัวตนได้ ซึ่งจะเป็นฐานของ Blockchaing ในอนาคต
ปี 1989 David Chaum ได้ก่อตั้ง มูลนิธิ Digicash
ปี 1991 ได้เกิด pretty good privacy (PGP) ซึ่งเป็นวิธีการเข้ารหัสลับและถอดรหัสลับข้อมูลด้วยคีย์สาธารณะ ซึ่งนิยมมากในการเข้าและถอดรหัส ส่งลายเว็บในอีเมล ถูกสร้างขึ้นโดย Phil Zimmermann และในปีเดียวกันได้เกิดแนวคิดการประทับเวลาลงในเอกสารดิจิทัล ซึ่งตีพิมพ์ลงบนวารสารวิชาการในช่วงปีเดียวกัน
ปี 1992 ได้มีการก่อตั้งกลุ่ม Cypherpunks ซึ่งเป็นกลุ่มที่บุกเบิกวงการคริปโต ก่อตั้งโดย Eric Hughes, Timothy C. May และ John Gilmore ซึ่งมาจากคำว่า cipher (การเข้ารหัส) และคำว่า Punk (กลุ่มเด็กวัยรุ่น) เป็นกลุ่มคนที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องความเป็นส่วนตัว และเทคโนโลยีการเข้ารหัสลับ และในปีเดียวกันได้มีการใช้งาน World wide web ซึ่งพัฒนาโดย Tim Berner-lee
ปี 1993 กลุ่ม Cypherpunks ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการเป็นส่วนตัวในยุคอิเล็กทรอนิกส์ โดยEric Hughes ซึ่งจะเป็นรากฐานของ Blovkchaing ต่อไป
ปี 1994 ได้มีการตอบคำถามและข้อสงสัยของกลุ่ม Cypherpunk ในชื่อกระทู้ Cryptonomicon ซึ่งเป็นการตอบข้อสงสัยและคำถามที่พบบ่อย โดย Timothy C. May
ในปี 1995 ได้เกิดสกุลเงินดิจิตอลที่มีพื้นฐานมาจากราคาทองคำในชื่อ E-gold ภายใต้บริษัทในชื่อเดียวกัน
ปี 1997 เกิดรากฐานระบบ Proof-of-work และการทำให้เป็นทางการและรักษาความสัมพันธ์บนเครือข่ายสาธารณะ สัญญาอัจฉริยะ ช่องโหว่ในอดีตครั้งที่สาม โดยNick Szabo
ปี 1998 ได้เกิดแนวคิดการรักษาความปลอดภัยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยมีอำนาจของเจ้าของ ฐานข้อมูล Bit Gold ที่มีการประทับเวลาโดย Nick Szabo และแนวคิดฐานข้อมูลแบบกระจายอำนาจเพื่อบันทึก txs และใช้ Proof-of-work โดยWai Dai หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม Cypherpunk
ปี 1999 ได้มีสกุลเงินของผู้ค้าปลีกออนไลน์จำนวนมากใน dotcom buble เช่น Beens, Flooz, etc.
ปี 2001 เกิดแนวคิดกระจายอำนาจโดย Bram cohen พัฒนาเป็น bittorrent
แนวคิด การกระจายอำนาจแบบตารางแฮช
เกม currencies และตลาดการเทรด
ปี 2004 ได้มีการนำ Proof-of-work กลับมาใช้งาน
ในปี 2006 ได้เกิด liberty reserve
ปี 2008 เหตุการณ์สำคัญ lehman bankruptcy ซึ่งเป็นการล่มสลายของธนาคารระดับโลก และถือว่าเป็นปีที่เริ่มต้นของ Bitcoin ซึ่งมีการเผยแพร่แนวคิดสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แนวคิด peer-to-peer โดยSatoshi Nakamoto
ปี 2009 ได้มีการตีพิมพ์บทความเรื่อง chancellor on brink of second bailout for bank ซึ่งเป็นการประกาศอุดมการณ์และเหตุผลในการสร้าง Bitcoin ขึ้นมา
ปี 2010 ได้มีการเผยแพร่บทความ efficient secure two-party protocols โดยCarmit Hazay และ yehuda Lindell
ปี 2012 หลังจากมีการเริ่มขุด Bitcoin ได้มีการ Halving ครั้งแรกขึ้นหลังจากมีการใช้งาน Bitcoin และต่อ Block ครบ 210,000 บล็อก และได้มีการสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยและรวดเร็ว
ปี 2013 เทียร์โนแลน alt chains และการถ่ายโอนอะตอมมิก
ปี 2015 peef-tp-peef ความสัมพันธ์สัมพันธ์กันโดยใช้ bitcoin
ปี 2016 ได้มีการ Halving ครั้งที่สอง และเกิดเหตุการณ์ Ethereum ถูกโจมตีและไม่สามารถติดตามติดตามได้
ปี 2017 การตรวจสอบธุรกรรม bitcoin เริ่มใช้เวลานานขึ้น ภาษาในการเขียน Blockchaing ใหม่ ๆ มีความง่ายขึ้น และมีการสร้างอัลกอริทึม digital signature ในการเข้ารหัสบัญชีสกุลเงินออนไลน์
ปี 2018 twistcoin สกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสผ่าน poof-of-poof ได้มีนำ Proof-of-stake
แนวทางที่เป็นระบบสำหรับค่าธรรมเนียมสกุลเงินดิจิตอล
scilla ภาษาระดับกลางของสัญญาอัจฉริยะ
สัญญาทางการเงินบน blockchain
เหรียญทำซ้ำตัวเองเป็น Tulling สากล
ปรับปรุงพจนานุกรมแบบไดนามิกที่ได้รับการรับรองและนำไปใช้กับ cryptocurrency
ปี 2019 การติดต่อแบบหลายขั้นตอนในโมเดล utxo
ergo: เงินตามสัญญา
ในปี 2020 bitcoin halving ครั้งที่ 3
ปี 2021 ราคาพุ่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ 65,000 เหรียญสหรัฐ และหลาย ๆ สถาบันได้เข้าลงสู่ตลาดการเทรด Bitcoin
และในปี 2022 เข้าสู่ช่วง Crypto winter และราคาปรับตัวลง
เรียบเรียงโดย Nut
อ้างอิง
How to Make a Mint: The Network of Anonymous Electronic Cash. (2021, พฤศจิกายน 9). สืบค้น 30 พฤศจิกายน 2023, จาก https://medium.com/coinmonks/how-to-make-a-mint-the-network-of-anonymous-electronic-cash-91b461e237e5
mod_kaPoW: mitigating DoS with transparent proof-of-work. (2007, มกราคม 30). สืบค้น 30 พฤศจิกายน 2023, จาก https://www.researchgate.net/publication/221325175_mod_kaPoW_mitigating_DoS_with_transparent_proof-of-work
THE CYPHERNOMICON. (ม.ป.ป.). สืบค้น 30 พฤศจิกายน 2023, จาก https://nakamotoinstitute.org/static/docs/cyphernomicon.txt
แถลงการณ์อนาธิปัตย์เข้ารหัส (The Crypto Anarchist Manifesto). (2023, กุมภาพันธ์ 23). สืบค้น 30 พฤศจิกายน 2023, จาก https://rightshift.to/2023/anonymous-218/8555/

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา