💞นาฏยศัพท์และภาษาท่า ที่เกี่ยวกับน้ำ มีอะไรบ้างคะ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ตีฉิ่งตกน้ำ หมายถึงตีฉิ่งไม่เก่ง เลยประกอบจังหวะให้การบรรเลงเพลงไทยไม่สำเร็จ ฉิ่งเป็นเครื่องรักษาจังหวะให้เเก่การประโคมดนตรีเช่นในวงมโหรี หรือในการเเสดงลิเก การบรรเลงดนตรีเเบบไทยไม่มีคนทำหน้าที่กำกับจังหวะที่เรียกว่า วาทยกร ต้องใช้ฉิ่ง ฉาบ เป็นต้น
โฆษณา