มาประพฤติพรหมจรรย์ | ตอนที่ ๔๐ ความใจอ่อน ไม่เข้มแข็ง คือความล้มเหลวทั้งทางโลกทางธรรม

เราอย่าไปคิดแบบคนที่หลง ที่คิดว่ากินเหล้ากินเบียร์เล่นเที่ยว เพื่อพวกพ้อง เพื่อสังคม เพื่อธุรกิจหน้าที่การงาน คิดอย่างนี้ คือการคิดอย่างคนไร้สติ ไร้ปัญญา ไร้ศักยภาพแห่งการคิด นี่คือความพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่ คือแพ้ใจตนเอง ก็ด้วยความใจอ่อนนี่เอง ถ้าไม่ดื่มไม่เที่ยวเดี๋ยวเราจะไม่มีพรรคไม่มีพวก มันไม่ใช่อย่างนั้น  ถ้าใครมีเงิน เงินนั้นได้มาจากการเสียสละ ไม่ใช่ได้มาจากการโกงบ้านกินเมืองทุจริตคอร์รัปชั่น ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ทุกคนก็จะรักเคารพนับถือ
บางส่วนจากโอวาทพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
เรื่อง มาประพฤติพรหมจรรย์ | ตอนที่ ๔๐ ความใจอ่อน ไม่เข้มแข็ง คือความล้มเหลวทั้งทางโลกทางธรรม
วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อฟังธรรม
==========================
ติดตามช่องธรรมะสบายสบาย Blog เพิ่มเติมได้ที่
#พุทธศาสนา #ธรรมะ #ฟังธรรม #คำคม #พัฒนาตนเอง #ใจดีใจสบาย #ปฏิบัติธรรม #ธรรมะสบายสบาย #ธรรมะใจดีใจสบาย #DhammaSabaaiSabaai #DhammaJaideeJaiSabaai
โฆษณา