มาประพฤติพรหมจรรย์ | ตอนที่ ๔๐ ความใจอ่อน ไม่เข้มแข็ง คือความล้มเหลวทั้งทางโลกทางธรรม

ทุกคนแต่งหน้าแต่งตา ทำผม แต่งเสื้อผ้าอาภรณ์ เพื่อให้คนรักเคารพนับถือ แต่เมื่อใจของเราเต็มไปด้วยสิ่งที่มันดึงเราให้ลงต่ำ ยังใจอ่อน ใจเรามันก็ตกไปสู่อบายภูมิ ตัวเราเองก็เคารพนับถือตัวเองไม่ได้ ให้พวกเราพากันคิดดี ๆ ต้องเข้มแข็ง ต้องสมาทาน ต้องตั้งใจให้มีพลัง ถ้าใจของท่านยังหลงอยู่อย่างนี้ใจไม่มีพลังหรอก เรื่องที่จะชนะคนอื่นให้ตัดไปเลย มันโง่ที่อยากชนะคนอื่น คนเราต้องชนะตนเอง ตนเองยังชนะตนเองไม่ได้แล้วจะไปชนะคนอื่น ก็เถียงจะเอาแพ้เอาชนะอยู่นั่นแหละ แต่ไม่เอาชนะตนเองสักที
ความชนะที่ยิ่งใหญ่คือ ชนะใจตนเอง ชนะอารมณ์ตัวเอง ชนะความใจอ่อนของตัวเอง เอาธรรมเป็นหลัก เอาธรรมเป็นใหญ่ เอาธรรมเป็นที่ตั้ง ชีวิตจึงต้องทวนกระแส
บางส่วนจากโอวาทพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
เรื่อง มาประพฤติพรหมจรรย์ | ตอนที่ ๔๐ ความใจอ่อน ไม่เข้มแข็ง คือความล้มเหลวทั้งทางโลกทางธรรม
วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อฟังธรรมโปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อฟังธรรม
==========================
ติดตามช่องธรรมะสบายสบาย Blog เพิ่มเติมได้ที่
#พุทธศาสนา #ธรรมะ #ฟังธรรม #คำคม #พัฒนาตนเอง #ใจดีใจสบาย #ปฏิบัติธรรม #ธรรมะสบายสบาย #ธรรมะใจดีใจสบาย #DhammaSabaaiSabaai #DhammaJaideeJaiSabaai
โฆษณา