ใบปิดใหม่และคลิปพิเศษจาก....

"Slyth The Hunt Saga" - "สลิธ โปรเจกต์ล่า"
นำแสดงโดย ลุค-อิชิคาว่า พลาวเด้น, มุกดา นรินทร์รักษ์, ศุภัคชญา สุขใบเย็น, อองตวน ปินโต และ ภีมพล พาณิชย์ธำรง
สมทบด้วย ภัทรพสิษฐ์ ณ สงขลา, กฤษณพงศ์ สุนทรชัชเวช, พศุตม์ บานแย้ม, เจฟฟรี่ คอนแร็ด โคลัมเบรส
กำกับโดย "ปัญจพงศ์ คงคาน้อย" และ "ศุภวิชช์ สุวรรณเนตร"
หนังมีกำหนดฉาย 5 ธันวาคมนี้...
#Fivestarmovies #lukevoyage
#มุกดานรินทร์รักษ์ #peakpeemapol #cooperpatpasit #poyksp #Wonderframe #อองตวนปินโต #อาร์ตพศุตม์ #หนังหุ้มปลาย
#เจฟฟรี่คอนแร็ดโคลัมเบรส
#สลิธโปรเจกต์ล่า #SlythTheHuntSaga
  • 1
โฆษณา