10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

ระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)
ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญ ฉบับถาวรฉบับแรก เพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย
.
#ALP #ALPFOREX #Forex #Tradeforex #Forexthailand #เทรดฟอเร็กซ์ #ฟอเร็กซ์ #วันรัฐธรรมนูญ
โฆษณา