5 ก.พ. เวลา 05:23 • หุ้น & เศรษฐกิจ
วันนี้มีข่าว CPN ตั้งบริษัทย่อยที่เวียดนาม ซึ่งน่าจะเห็นการไปรุกธุรกิจศูนย์การค้าที่เวียดนาม
ส่วนตัวอยากไปเห็นภาพไปหาพาร์ตเนอร์ท้องถิ่น เพราะน่าจะได้เปรียบเรื่องความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค หรือเรื่องการหาที่ดินที่มีศักยภาพ
โฆษณา