15 ก.พ. เวลา 13:05 • การตลาด

คุณค่าที่ตอบโจทย์ : ออกแบบคุณค่าอย่างไรทำให้ลูกค้าจดจำ

ออกแบบคุณค่าอย่างไรทำให้ลูกค้าจดจำ คุณค่าของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ เป็นสิ่งที่จำเป็น คลิปนี้จะชวนมาออกแบบคุณค่าผ่านเครื่องมือ Value Map ที่เชื่อมโยงกับ Customer Profile ให้ตอบโจทย์ได้คุณค่าที่ใหม่ ใช่ โดน มีคนใช้ และมีคนซื้อ รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง ติดตามได้ที่คลิปนี้
โฆษณา