20 ก.พ. เวลา 07:09 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

แพลตฟอร์ม entomo กับบทบาทการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การเริ่มต้นที่บุคลากร นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้แพลตฟอร์ม entomo ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มองค์กรระดับโลก และมีผู้ใช้งานมากกว่า 30 ล้านคนทั่วโลก
entomo ถือเป็น People Experience Platform ที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างและปรับปรุงประสบการณ์ ของพนักงานรายบุคคล โดยทำงานควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้งด้วยเทคโนโลยี Augmented Analytics Engine ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และ Machine Learning
พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จาก Generative AI เพื่อสร้าง Solutions หลักที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาพนักงานในด้านการทำงาน (Perform), การมีส่วนร่วม (Engage), การเติบโต (Grow) และการเรียนรู้ (Learn) ทำให้ทั้งพนักงานและองค์กรสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ดีในทั้ง 4 P ได้แก่ ประสิทธิภาพ (Performance), ผลผลิต (Productivity), ความหลงใหล (Passion) และความชำนาญ (Proficiency) ซึ่งทำให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในระดับองค์กร อุตสาหกรรม และระดับประเทศ
ในประเทศไทย มีผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นรายแรกและรายเดียว นั่นคือ iCE Consulting บริษัทในเครือ iiG นั่นเองสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ entomo เพิ่มเติมได้ที่ mktg@iceconsulting.co.th
1
โฆษณา