23 ก.พ. เวลา 13:00 • ธุรกิจ

คุณค่าที่แตกต่าง : ยกระดับคุณค่าของเราให้เหนือกว่าคู่แข่ง

การสร้างคุณค่าให้แตกต่างโดดเด่น โดดเด่น มีคุณค่าต่อลูกค้า มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ คลิปนี้จะชวนมาเรียนรู้เทคนิคที่จะทำให้ธุรกิจ สร้างคุุณค่า ที่เป็นจุดขายและเหนือกว่าคู่แข่งได้ ผ่าน Point of Difference (POD) รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง ติดตามได้ที่คลิปนี้
โฆษณา