26 ก.พ. เวลา 00:48 • สิ่งแวดล้อม
มันถูกออกแบบมาให้บินและ
มีสรีระที่เหมาะกับการบินอาหาร
ที่นกกินก็เพียงพอสำหรับกระเพาะ
ของมันเราทุกคนถูกออกแบบมาจาก
ธรรมชาติๆจัดวางให้คนและสัตว์มี
ศักยภาพที่ต่างกันเพื่อสร้างสมดุลให้กับโลกใบนี้
โฆษณา