26 ก.พ. เวลา 04:44 • สิ่งแวดล้อม
เป็นความลับซับซ้อนทางธรรมชาติ
Pata มิอาจบอกกล่าวให้มนุษย์รับรู้
ได้ทุกเรื่องแต่ชมเชยนะมนุษย์นี่
ฝันจะบินจะนั่งจะนอนลอยอยู่เหนือ
ก้อนเมฆก็ทำได้ แต่อาจทำไม่ได้
ทั้งหมดในโลกดอก
พยายามต่อนะมนุษย์
ใบ้ให้นิดก่ะได้ จิกกินกระบวนการ
ลำไส้พิเศษเปลี่ยนเป็นพลังงาน
สูงสุดบินข้ามทวีปได้ลองเอาไปคิด
Super Atomics Power Foods
from Physical Digestive Process
นะ
โฆษณา