26 ก.พ. เวลา 10:25 • สิ่งแวดล้อม
นกนั้นคงไม่เท่าไหร่ในเรื่องการบินพราะมีหลักการทางวิทยาศาสตร์มารองรับ. แต่เจ้านี่ซิครับ( ผึ้ง ) ทำลายกฏฟิสิกส์และแอโร่ไดนามิค จนหมดสิ้น ชีวิตของมันคือการเอาชนะธรรมชาติ และก็ทำได้ดีซะด้วย
โฆษณา