1 เม.ย. เวลา 03:00 • สุขภาพ

🧓 Holistic Program กลุ่มแพ็กเกจตรวจสุขภาพที่ออกแบบมาเพื่อวัย 55 ปีขึ้นไป

ครอบคลุมการตรวจระดับวิตามิน B12 ที่มีผลต่อการทำงานของระบบประสาทและสมอง รวมทั้งการตรวจค้นหาความเสื่อมของสุขภาพด้านต่าง ๆ อาทิ ปริมาณแคลเซียม ความหนาแน่นของกระดูก ภาวะการทำงานของไต การไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ซึ่งมีผลต่อโรคหลอดเลือดสมองตีบ และโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงการตรวจตา และการได้ยิน
📌 ทั้งนี้ หากมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ควรตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยป้องกันก่อนการเกิดโรค
หมายเหตุ - รายการตรวจขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ท่านเลือก
✨ กลุ่มแพ็กเกจ Holistic ที่ร่วมรายการ HEALTH FAIR 2024
ลดสูงสุด 15% พร้อมรับสมนาคุณ 2 ต่อ ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น
🔷 Holistic (Male) > 44,985 เหลือ 42,736
🔷 Holistic (Male No EST) > 38,885 เหลือ 34,997
🔷 Holistic (Male over 70) > 41,800 เหลือ 37,620
🔷 Holistic (Female) > 49,800 เหลือ 44,820
🔷 Holistic (Female over 70) > 42,100 เหลือ 39,995
🛒 รายละเอียดเพิ่มเติม และเลือกซื้อแพ็กเกจโปรโมชัน พร้อมรับสมนาคุณที่รอคุณอยู่ https://bhx.one/X8UyGw
ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 30 เม.ย. 67 เท่านั้น (ใช้บริการได้ถึง 31 ต.ค. 67)
ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น!
โฆษณา