10 เม.ย. เวลา 03:00 • สิ่งแวดล้อม

ภาพฝูงนกขุนทอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน

เนื่องจากนกขุนทองตามธรรมชาติมักอาศัยอยู่ตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบชื้น ป่าดงดิบแล้งและป่าดงดิบเขา ตั้งแต่พื้นราบจนกระทั่งความสูง 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล
ช่วงฤดูผสมพันธุ์มักอยู่กันเป็นคู่ตลอดเวลา แต่ช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์มักอยู่รวมกันเป็นครอบครัวหรือฝูงเล็กๆ เพราะนกขุนทองเป็นนกที่ต้องการมีสังคมและเพื่อนตลอดเวลา จึงเป็นที่มาของการทำพฤติกรรมเลียนแบบซึ่งกันและกัน เช่น การเลียนท่าทางและการเลียนแบบเสียงร้อง เพื่อแสดงความเป็นพวกพ้องเดียวกัน
นกขุนทอง ( Hill Myna) ชื่อวิทยาศาสตร์: Gracula religiosa มีการกระจายพันธุ์ ในแถบประเทศอินเดีย จีนตอนใต้ เกาะไหหลำ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะอันดามัน หมู่เกาะนิโคบาร์ หมู่เกาะซุนดาและเกาะปาลาวัน
ภาพโดย : เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน #สบอ16แม่สะเรียง #แม่ฮ่องสอน #นกขุนทอง
โฆษณา