นกกางเขนดง ผู้สร้างเสียงเพลงแห่งผืนป่า

นกกางเขนดง หรือนกบินหลาดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Copsychus malabaricus วงศ์ : Muscicapidae
หากพูดถึงสัตว์ป่าที่มีความโดดเด่นในเรื่องเสียงอันไพเราะ คงต้องยกให้ ‘นก’ เป็นราชา – ราชินีแห่งเสียงเพลงของผืนป่า ผู้คอยขับร้องผลิตทำนองเสียงหวานแว่วประดับพงไพร ‘บินหลา’ คงเป็นสัตว์ปีกอีกหนึ่งชนิดที่ต้องถูกพูดถึง
นกกางเขนดงมีปากหนา ตรง ส่วนปลายของปากบนงุ้มลงเล็กน้อย ความยาวของปากมากกว่าครึ่งของความยาวหัว มีขนแข็ง สั้นที่มุมปาก มีปีกมนกลม ส่วนขนที่ปลายปีกจะมี 10 เส้น ขนบริเวณหางมี 12 เส้น ขาและนิ้วเท้าใหญ่ มีความแข็งแรง ทำให้สามารถกระโดดได้อย่างคล่องแคล่ว เสียงร้องแหลมสูง หวาน สามารถร้องเป็นห่วงทำนอง
นกกางเขนดงมีถิ่นอาศัยอยู่ในป่าดิบ ป่าโปร่ง ป่าไผ่ ชายป่า ที่ราบถึงความสูง 1,500 เมตร เป็นนกประจำถิ่น
ที่มา : หนังสือนกเมืองไทย โดยนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล, อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
#อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย #สบอ9อุบลราชธานี #อุบลราชธานี #กรมอุทยานแห่งชาติ #นกกางเขนดง #นกบินหลาดง
โฆษณา