ส่องนกหัวขวานด่างอกลายจุด ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ

นกหัวขวานด่างอกลายจุด (Freckle-breasted Woodpecker) มีขนาดลำตัวประมาณ 18 เซนติเมตร หน้าสีขาว ท้ายทอยสีดำ หลังดำมีจุดสีขาวเรียงกันเป็นแถบขวาง หางดำแถบขาว อกสีน้ำตาลแกมสีเนื้อมีจุดดำเล็กๆ กระจาย ก้นสีมพูแกมแดง ตัวผู้หน้าผากแดง ตัวเมียหน้าผากดำ
อาศัยอยู่ตามป่าผลัดใบ ป่าโปร่ง ป่าละเมาะ ป่าตามแหล่งน้ำ บริเวณบึงละหานจะพบนกหัวขวานด่างอกลายจุดอาศัยหากินตามแนวป่ารอบบึง โดยเฉพาะต้นไม้ที่เป็นแหล่งของแมลงชนิดต่างๆ เช่น ต้นก้ามปู ต้นมะขามเทศ และไม้ต้นขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่
อาหารของนกหัวขวานคือแมลงชนิดต่างๆ และเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือวิธีการหาอาหารที่ต่างจากนกชนิดอื่น การเจาะโดยใช้ทักษะและความแข็งแรงของปากและกระโหลกที่มาจากวิวัฒนาการอันยาวนาน ทำให้นกหัวขวานได้เปรียบนกชนิดอื่นๆ ที่จะได้อาหารเป็นตัวหนอน ดักแด้ หรือแม้กระทั่งตัวเต็มวัยของแมลง แหล่งโปรตีนอันยอดเยี่ยมซ่อนอยู่ในต้นไม้มากมาย
ที่มา : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ
#ดูนก #บึงละหาน #ชัยภูมิ #เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน #กรมอุทยานแห่งชาติ #นกหัวขวานด่างอกลายจุด
โฆษณา