“รังเทียม” พลังจิตอาสาต่อยอดการขยายพันธุ์ของนกในธรรมชาติ

หลายคนเข้าใจว่า “รังนก” คือ บ้านที่นกใช้นอน แต่จริงๆ แล้ว รังนกคือพื้นที่ที่ใช้สำหรับวางไข่ เลี้ยงลูกของนกเท่านั้น โดยปกตินกจะหลับและพักโดยเกาะคอนตามกิ่งไม้ รังของนกในธรรมชาติมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับชนิดของนกแต่ละสายพันธุ์ บางชนิดสร้างรังในโพรงไม้ โพรงดิน บางชนิดทำรังตามพื้นดิน บางชนิดนำเศษกิ่งไม้ใบหญ้ามาสานกันเป็นรังบนต้นไม้ ซึ่งรังของนกถูกสร้างมาเพื่อดึงดูดนกเพศเมีย และใช้เพื่อดูแลลูกน้อยก่อนที่จะโตขึ้นและจากรังกันไป
นกบางชนิดเจอปัญหาสถานที่ทำรังไม่เหมาะสม การสร้าง "รังเทียม" จึงเป็นการช่วยต่อยอดการขยายพันธุ์ของนกในธรรมชาติ" อีกทางหนึ่ง
ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ส่วนใหญ่นกตัวผู้จะเป็นฝ่ายสร้างความสนใจเพื่อดึงดูดให้ตัวเมียมาผสมพันธุ์ บางชนิดมีการเปลี่ยนสีขนให้สดใสขึ้น นกบางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงอวัยวะส่วนอื่น เมื่อนกได้คู่ผสมพันธุ์แล้ว ก็มาถึงช่วงของการสร้างรัง เพื่อใช้วางไข่และเลี้ยงดูลูกนกให้ปลอดภัยจากศัตรูและสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม นกก็จะเริ่มทำรังไว้รอ โดยจะสร้างรังให้แข็งแรง คุ้มแดด คุ้มฝนได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ตัวเองและลูกนกรอดพ้นจากภัยอันตรายในธรรมชาติ
หากรังเกิดหล่นลงมาหรือถูกเก็บรังไป นกก็จะต้องเริ่มสร้างรังใหม่อีกครั้งด้วยความเร่งรีบให้ทันต่อการออกไข่ ทำให้เนื้อรังจะบางกว่าปกติเกิดความไม่ปลอดภัยต่อลูกนก
จากปัจจัยคุกคามมากมายในปัจจุบัน ทำให้พื้นที่ในการทำรังของนก รวมไปถึงวัสดุที่ใช้ในการสร้างรังของนกในธรรมชาติมีปริมาณค่อนข้างที่จะจำกัด
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว จังหวัดชลบุรี จึงได้นำเอาแนวคิด วิธีการ และประโยชน์ต่างๆที่ได้จากการทำรังเทียม มาต่อยอดในกิจกรรมจิตอาสาพิทักษ์ป่าและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ โดยใช้นกเป็นตัวแทนของสัตว์ป่าในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าด้วยเช่นกัน เป็นที่มาของ “การช่วยนกสร้างบ้าน” ซึ่งมีทั้งบริษัท และสถานศึกษาให้ความสนใจอย่างมากมาย
โดยรังเทียมที่ทุกคนได้ช่วยกันสร้างและนำมาติดตั้งในพื้นที่นั้นวันนี้เราได้เห็นผลแล้ว นกน้อยใหญ่หลากหลายชนิดได้เข้ามาใช้บริการ “รังเทียม” ในการวางไข่และเลี้ยงลูกในหลายๆรังแล้ว ถือเป็นความสำเร็จอีกของกิจกรรม โดยในภาพนี้ก็เป็นภาพของครอบครัวนกกางเขนดงที่จับคู่กัน และใช้รังเทียมที่ติดตั้งในพื้นที่ในการวางไข่และเลี้ยงลูกน้อยจนฟักออกมาเป็นตัวเติบโตแข็งแรง ทำให้ผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมหน่วยงานต่างได้เก็บภาพและนั่งชื่นชมความน่ารักของครอบครัวนกน้อยนี้
แต่ถึงอย่างไรก็ตามการติดรังเทียมในพื้นที่ป่ามากเกินไปนั้น อาจเป็นการไม่เหมาะสมเท่าที่ควร เพราะรังเทียมเป็นกล่องไม้ทึบทรงสี่เหลี่ยม มีทางเข้าออกด้านหน้า พูดง่าย ๆ เลยก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น มีวัสดุเป็นแผ่นไม้ เป็นตะปู มันจึงดูเป็นวัตถุแปลกปลอมในธรรมชาติ ถ้ามีมากไปอาจกลายเป็นขยะในธรรมชาติในที่สุดนั่นเอง
ที่มา : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว จังหวัดชลบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)
#ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว #ชลบุรี #กรมอุทยานแห่งชาติ #รังนกเทียม
โฆษณา