6 พ.ค. เวลา 10:33 • การเมือง

ระเบียบ กกต.แนะนำตัว ผู้สมัคร สว.

อยากสมัคร สว.67 ดูด่วน
ระเบียบ กกต. แนะนําตัว
วางเงื่อนไขยังไงบ้าง ?
ผู้สมัคร สว. จะแนะนำตัวเอง ต้องทำยังไง?
• เอกสารกระดาษ : ขนาดไม่เกินสองหน้าเอสี่
ระบุเฉพาะ ข้อมูลส่วนตัว รูปถ่าย
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน หรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ : ต้องใช้ข้อความเหมือน
และให้ส่งให้เฉพาะผู้สมัคร สว.คนอื่นเท่านั้น
ข้อห้ามเกี่ยวกับการแนะนำตัว
ห้ามนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้อง
ห้าม ยินยอมให้ผู้สมัครคนอื่น / สส. / สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น /
กรรมการบริหาร-ผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง / ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เข้ามา “ช่วยเหลือผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ”
๏ ห้าม แนะนําตัวโดยจัดให้มีมหรสพ งานรื่นเริง
ห้าม ผู้ที่ประกอบอาชีพสื่อ-สายบันเทิง ใช้ความสามารถหรือ
อาชีพตัวเองเอื้อประโยชน์ในการแนะนำตัว
๏ ห้าม แจกเอกสารแนะนำตัวด้วยการวาง
โปรย หรือติดประกาศในที่สาธารณะ
ห้ามการกระทํา ในระหว่างที่ พ.ร.ฎ. มีผลบังคับใช้
ห้าม แนะนำตัวโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ 1 จนถึงวันที่ กกต.
ห้าม แนะนำตัวทางวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์
ห้าม ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน นักข่าว หรือสื่อโฆษณาที่เผยแพร่ทางแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ
ไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์
ผู้รวบรวมเอกสารจาก กกต. ใช้ประชาสัมพันธ์ได้
โฆษณา