8 พ.ค. เวลา 05:00 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

วิทยาการแห่งอนาคตกับการฟื้นฟูสมรรถภาพอนุษย์

[#FuturePossible]: ภาพจำของคำว่าหุ่นยนต์โดยทั่วไปอาจเป็นเครื่องจักรกลที่มาคอยแบ่งเบาการทำงานของมนุษย์ ตั้งแต่ในโรงงานไปจนถึงร้านอาหาร แต่ตอนนี้วิทยาการหุ่นยนต์กำลังก้าวล้ำไปมากกว่านั้น เมื่อเครื่องจักรกลเหล่านี้กำลังกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายมนุษย์
“Exoskeleton” หรือการใช้โครงสร้างภายนอกมาช่วยให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการสามารถกลับมาเดินเหินไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไปแล้ว เทคโนโลยีดังกล่าวถูกวิจัยและพัฒนาทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และการทหาร มีการคาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ. 2030 ตลาดของเทคโนโลยีดังกล่าวจะมีมูลค่าสูงถึง 257.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้น 18 % ทุกปีตั้งแต่ปี ค.ศ.2022 – 2030
เทคโนโลยี “Prosthesis” หรือก็คือการทำให้อุปกรณ์ฝังหรืออวัยวะเทียมที่เชื่อมต่อกับร่างกายสามารถปล่อยสัญญาณไฟฟ้าออกมาเพื่อกระตุ้นการทำงานของอวัยวะที่สูญเสียศักยภาพการทำงานไปเพราะอาการบาดเจ็บของระบบประสาท สมอง หรือไขสันหลัง นั่นหมายความว่าอวัยวะเทียมเหล่านี้จะไม่ได้ทำงานหรือเคลื่อนไหวแค่ตามชุดคำสั่งที่ตั้งโปรแกรมไว้ แต่สามารถขยับไปตามความต้องการของผู้สวมใส่ได้จริง เป็นการยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนหลากหลายกลุ่ม อาทิ ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพาต พาร์กินสัน เป็นต้น
และเมื่อผนวกรวมกับเทคโนโลยี Prosthesis เข้ากับ Brain-Computing Interface (BCI) ด้วยแล้ว อุปกรณ์แบบฝังของผู้ใช้งานก็ยิ่งจะสามารถถูกพัฒนาให้ทลายขีดจำกัดและสามารถฟื้นฟูศักยภาพทางประสาทที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งกล้ามเนื้อ ประสาทสัมผัส การสื่อสาร หรือแม้กระทั่งความทรงจำ โดยในปี ค.ศ.2021 ที่ผ่านมา นักวิจัยที่ UC San Francisco ก็ได้ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อนำศักยภาพในการพูดของผู้ป่วยอัมพาตคืนมาด้วยการแปลคลื่นสัญญาณสมองให้ออกมาเป็นรูปประโยคบนจอแสดงผล
นัยยะสำคัญที่มีต่ออนาคต:
- เทคโนโลยี Exoskeleton, Prosthesis, และ BCI จะผนวกรวมกันเพื่อยกระดับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ส่งเสริมความสามารถของร่างกายให้ได้รับการปกป้องและทำงานได้เพิ่มขึ้น
- เมื่อเทคโนโลยีดังกล่าวเริ่มถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย รัฐบาลควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในฐานะสวัสดิการสุขภาพจากภาครัฐ
อ้างอิงจาก: BBC, Sciencedirect, Ncbi, Weforum, Ucsf, Analyticsinsight
ติดตามอ่านฉบับเต็มได้จาก: https://www.futuretaleslab.com/articles/exoskeletonandprosthesis
อยากรู้จักเรามากขึ้น คลิก www.futuretaleslab.com หรือติดตามที่ https://web.facebook.com/FutureTalesLABbyMQDC?_rdc=1&_rdr
#FutureTalesLAB #FuturePossible #FutureUpdate #FutureofLiving #Robotics #Exoskeleton #Neuroprosthesis #BrainComutingInterface #MQDC
โฆษณา