11 พ.ค. เวลา 00:16 • ความคิดเห็น
antiqueline
คงเป็นแบบเดิมแค่หาสิ่งที่คิดว่ามีค่ามาทดแทนเงินไม่มีอะไรเปลี่ยนถ้าเรายังเป็นคนหรือมนุษย์ที่มีความคิดและการกระทำดังเช่นในปัจจุบัน
โฆษณา