12 พ.ค. เวลา 17:34 • การตลาด

Neuromarketing

งานวิจัยทางการตลาดมากมายได้ข้อมูลมาจากแบบสอบถาม ซึ่งเป็นไปได้มากว่า คนตอบอาจจะไม่อยู่ใน moment ที่อยากตอบ หรือเป็นคำตอบที่ไม่ได้ผ่านการ “หยุดคิด”
ผลวิจัยที่ได้จาก survey จึงไม่สามารถตอบโจทย์การตลาดได้จริง
การอยากทราบ “ความจริง” ที่ผู้บริโภคอาจจะคิดไม่ถึง เพราะมาจาก subconscious (แปลว่าต้องหยุดคิด ระลึก ไตร่ตรองก่อนตอบไม่ใช่ตอบแบบ automatic) จึงต้องอาศัยตัวช่วย
ความคิดหลอกกันได้ (เราหลอกตัวเองกันอยู่บ่อยๆ) แต่สมองหลอกไม่ได้ ดังนั้น Neuroscience จึงเข้ามาลดความไม่ accurate ของข้อมูล เพราะ marketing insights ได้มาจาก การแปลผลการทำงานของระบบประสาท
งานวิจัยระบุว่า การจะทำให้ผู้บริโภคจดจำสิ่งใดๆ ได้ จนเกิดเป็นความชอบ และนำไปสู่พฤติกรรมการซื้อ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ต้องถูกกระตุ้นพร้อมๆ กัน เช่น รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส....
การออกแบบ marketing campaigns ให้ผู้บริโภค จำรูป จำกลิ่น จำเสียง ก็เหมือนกับการสร้างสรรค์เมนูดีๆ ที่ ไม่เพียงแค่อาหารอร่อย แต่หน้าตาดี ( จัดจานสวย ) กลิ่นหอมและเสียงเพลงหรือบรรยากาศ ของร้านที่มีเอกลักษณ์ จนทำให้ลูกค้าประทับใจ และกลับมาซื้อ
เราจะเห็นว่าหลายครั้ง เพียงได้กลิ่น เราจะรู้ว่าคือร้านอะไร หรือเสียงเพลงของแบรนด์ที่เปิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนร้องตามได้ Logo ที่คุ้นเคยVibe ที่แบรนด์ออกแบบ จนเป็นเอกลักษณ์ ต่างๆ เหล่านี้ ล้วนอยู่ภายใต้ concept ที่เรียกว่า Neuromarketing
โฆษณา