15 พ.ค. เวลา 05:00 • สิ่งแวดล้อม

“นกชาปีไหน” นกพิราบในคราบไก่ แห่งหมู่เกาะทะเลใต้ ที่พบในหมู่เกาะฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยเท่านั้น

นกชาปีไหน มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Nicobar Pigeon มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 𝑪𝙖𝒍𝙤𝒆𝙣𝒂𝙨 𝙣𝒊𝙘𝒐𝙗𝒂𝙧𝒊𝙘𝒂 อยู่ในวงศ์เดียวกับนกพิราบ สามารถพบได้ในหมู่เกาะฝั่งทะเลอันดามัน โดยในประเทศไทยสามารถพบนกชาปีไหนอาศัยอยู่ในธรรมชาติที่หมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะสุรินทร์
พื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสพบนกชาปีไหนอาศัยอยู่ในธรรมชาติได้ ซึ่งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อยู่ห่างจากท่าเทียบเรือทับละมุ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ประมาณ 70 กิโลเมตร และห่างจากท่าเทียบเรือหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 90 กิโลเมตร
นกชาปีไหนมีลักษณะหน้าตาคล้ายคลึงกับนกพิราบ การออกหากินที่มีความคล้ายไก่ มักพบชอบเดินคุ้ยเขี่ยไปตามพื้นดินมากกว่าหากินบนต้นไม้ ชอบออกหากินตัวเดียวหรือเป็นกลุ่มเล็ก และมีลักษณะรูปร่างตัวที่โดดเด่นเท่าไก่แจ้ แต่สามารถบินได้เช่นเดียวกับนกชนิดอื่น ทำให้ได้รับการขนานนามว่า “นกพิราบในคราบไก่”
ปัจจุบันชาปีไหนถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และถูกจัดให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ (Near Threatened) : IUCN Red List การมีอยู่ของ“นกชาปีไหน” จึงบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่เราทุกคนต้องร่วมกันปฏิบัติตามกฎระเบียบ รักษาธรรมชาติ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทุกครั้งเมื่อไปเยือน และเคารพสัตว์ป่าผู้เป็นเจ้าบ้าน ให้พวกเขาดำรงอยู่ตามธรรมชาติคู่ระบบนิเวศต่อไป
ที่มา : ส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราช
#นกชาปีไหน #วันพืชพรรณสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์โลก #17พฤษภาคม #ทะเลอันดามัน #หมู่เกาะสิมิลัน #หมู่เกาะสุรินทร์ #สัตว์ป่า #อุทยานแห่งชาติ #กรมอุทยานแห่งชาติ
โฆษณา