17 พ.ค. เวลา 05:00 • สิ่งแวดล้อม

“นกแต้วแล้วท้องดํา”

หนึ่งเดียวแห่งผืนป่าที่ราบต่ำเขานอจู้จี้ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางคราม จ.กระบี่
ศุกร์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคมในทุกปี ถือเป็น “วันพืชพรรณสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์โลก” หรือ “Endangered Species Day” ซึ่งในปี 2567 นี้ ตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม ประกาศขึ้นเพื่อตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต ที่ช่วยสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ เพื่อเป็นการระลึกว่าในโลกใบนี้ยังมีสัตว์ป่าและพืชพรรณที่กำลังตกอยู่ใน สภาวะใกล้สูญพันธุ์
“นกแต้วแร้วท้องดำ” ปัจจุบันถูกจัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ มีชื่อสามัญว่า Gurney's pitta และชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 𝘏𝘺𝘥𝘳𝘰𝘳𝘯𝘪𝘴 𝘨𝘶𝘳𝘯𝘦𝘺𝘪 เป็นนกที่มีถิ่นอาศัยเฉพาะในพื้นที่ป่าที่ราบต่ำระดับความสูงไม่เกิน 200 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
ทั่วโลกพบกระจายเพียง 2 แห่ง คือ ประเทศไทย บริเวณป่าที่ราบต่ำเขานอจู้จี้ และผืนป่า Taninthayi ฝั่งตะวันออกของประเทศเมียนมา ด้วยความเฉพาะเจาะจงกับพื้นที่อาศัยที่มีลักษณะเป็นป่าที่ราบต่ำ ทําให้ถิ่นอาศัยที่สําคัญของนกแต้วแล้วท้องดําในอดีตถูกบุกรุกเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา เป็นสาเหตุให้นกแต้วแล้วท้องดํามีจํานวนประชากรลดน้อยลง อย่างรวดเร็ว
ซึ่ง The IUCN Red List of Threatened Species ได้จัดสถานภาพนกแต้วแล้วท้องดํา เป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered) ซึ่งถือได้ว่าแนวโน้มประชากรนกแต้วแล้วท้องดําในธรรมชาติกําลังเผชิญหน้ากับการสูญพันธุ์ทุกวินาที
ประเทศไทยมีความพยายามในการคุ้มครองนกแต้วแล้วท้องดำมาตั้งแต่ปี 2530 ด้วยการเริ่มต้นประกาศพื้นที่อยู่อาศัยเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประ-บางคราม และประกาศให้นกชนิดนี้เป็นสัตว์ป่าสงวน ในปี 2535 จนในปี 2536 ยกสถานะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประ-บางคราม เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อคุ้มครองประชากรนกแต้วแร้วท้องดำในที่สุด
ที่มา : สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า, กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า
#นกแต้วแร้วท้องดำ #วันพืชพรรณสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์โลก #17พฤษภาคม #เขานอจู้จี้ #เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางคราม #กระบี่ #สัตว์ป่า #อุทยานแห่งชาติ #กรมอุทยานแห่งชาติ
โฆษณา