สุดยอดนักเลียนแบบ "แมงมุมมดแดง" แมงมุมที่เหมือนมดแดง

แมงมุมมดแดง (Kerengga ant-like jumper) เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ใน Class Arachnida, Order Araneae เป็นแมงมุมที่สามารถปรับเปลี่ยนทั้งรูปร่างและพฤติกรรมให้เหมือนกับมดแดง โดยจะพบแมงมุมชนิดนี้ได้ทั้งในอินเดีย, ศรีลังกา, จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แมงมุมมดแดง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 𝑀𝑦𝑟𝑚𝑎𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑙𝑒𝑜𝑖𝑑𝑒𝑠 (𝑂. 𝑃.- 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒, 1869) เป็นแมงมุมที่มีการปรับตัวโดยการเลียนแบบมด (ant mimicry) สาเหตุเนื่องมาจากในเขตร้อน มดถือได้ว่าเป็นแมลงที่มีมากที่สุด แม้ว่ามดจะเป็นเหยื่อของแมงมุมไม่กี่ชนิด แต่มดก็มีเขี้ยวที่มีพิษและทรงพลัง อีกทั้งในมดบางชนิดยังมีเหล็กในที่มีพิษ และเป็นศัตรูของแมงมุม แมงมุมหลายชนิดจึงต้องมีวิวัฒนาการมาอยู่ร่วมกันหรือให้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับมด เพื่อให้ปลอดภัยจากมดและผู้ล่าชนิดอื่น
ที่มา : อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ จ.พังงา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
#แมงมุมมดแดง #แมงมุม #ธรรมชาติ #กรมอุทยานแห่งชาติ #อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรู่ #พังงา #สบอ5นครศรีธรรมราช
โฆษณา