16 พ.ค. เวลา 01:23 • ความคิดเห็น
"ไว้ใจกัน" = เชื่อมั่น + ไม่หวั่นไหว + เสมอต้น/ปลาย
(ส่วนตัว)คิดว่าสิ่งแรกที่จะทำให้มี/เกิด "ความไว้ใจ" ต้องเริ่มต้นจาก 'ความซื่อสัตย์' ของทั้งทุกฝ่าย..
1) พูดความจริง: แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากลำบาก แต่การพูดความจริง แสดงถึงความเคารพต่อผู้อื่น และช่วยหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด
1
2) รักษาสัญญา: เมื่อรับปากแล้ว จงทุ่มเททำให้สำเร็จ แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือ
3) ความโปร่งใส: เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ช่วยให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์และตัดสินใจร่วมกัน
อ่านเพิ่มเติมที่นี่..
#ชีวิตสำคัญที่เป้าหมาย วิธีคิด และการกระทำ
โฆษณา